Anbefalt av lærere

Finn ord med
Wormie Ordsøk

La barna oppdage ord og bokstaver på en motiverende og lærerik måte.

App for telefon

"Morsomt spill som gir god lesetrening"

"En vinner hjemme hos oss"

"Morsomt og lærerikt for barna"

Gratis!

App for nettbrett

Gratis!

Om spillet

Wormie Ordsøk er et ordspill utviklet for barn i tidlig skolealder. Dette i samarbeid med en pedagog som har flere års erfaring i norsk barneskole, og med kompetanse i didaktikk og fordypning i norsk og engelsk.

Målet med spillet er å bidra til å styrke barns evne til å avkode ord, samtidig som det skal trene leseutviklerne i søkelesing. Det å kunne søkelese er en sentral ferdighet i lesekompetansen. Grafikken i Wormie Ordsøk er fargerik og enkel, med hensikt om en brukervennlig og tiltalende spillopplevelse. I tillegg har de karismatiske animasjonene mål om å engasjere og motivere barnet underveis i sitt søk etter nye ord. Hver gang et ord oppdages, blir det opplest. Dette for å bidra til at den fonologiske og ortografiske bevisstheten styrkes.